cookiesStrona korzysta z plików cookies

MINT PROPERTY Rzeszów

Al. mjr. Wacława Kopisto 8a/59

35-315 Rzeszów

tel. 794 143 794  |   biuro@mintproperty.pl
 
.................................................................................
MINT PROPERTY  Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Grzegórzecka 67H/174, 31-559 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000959232, NIP: 675-176-23-34, REGON: 521431202, kapitał zakładowy: 50 000,00 zł.

Wyślij wiadomość

About

Skontaktuj się z nami


Al. mjr. Wacława Kopisto 8a/59