cookiesStrona korzysta z plików cookies

Jak można pomniejszyć podatek od zysku ze sprzedaży nieruchomości?

Sprzedający dom czy mieszkanie płaci PIT od dochodu. Odliczy cenę nabycia oraz inne koszty, np. spłatę na rzecz pozostałych właścicieli.
Nie zawsze sprzedający nieruchomość może poczekać pięć lat od nabycia, by uniknąć podatku. Nie wszyscy też chcą lub mogą skorzystać z ulgi mieszkaniowej. Jednak nawet gdy daninę trzeba już zapłacić, można ją pomniejszyć dzięki odliczeniu kosztów.

Zgodnie z art. 19 ustawy o PIT, przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia, np. opłaty notarialne, koszty pośrednictwa. Do kosztów uzyskania przychodów zalicza się zgodnie z art. 22 ust. 6c ustawy o PIT koszty nabycia oraz koszty wytworzenia (wybudowania) zbywanej nieru­chomości. Ten, kto dostał nieruchomość w spadku lub darowiźnie, nie odliczy ceny nabycia. Kosztem jest dla niego kwota zapłaco­nego podatku od spadków i darowizn.
Przykład: Pan Nowak kupił mieszkanie w 2014 r. za 180 tys. zł i sprzedał w 2018 r. za 195 tys. zł. Jego dochodem jest kwota 15 tys. zł (195 tys. zł – 180 tys. zł) i zapłaci od niej 19 proc. PIT. Musi złożyć zeznanie PIT-39 do końca kwietnia 2019 r.

Niezależnie od tego, czy ktoś kupił nieruchomość czy otrzymał nieodpłatnie, może odliczyć udokumentowane nakłady, które zwiększyły jej wartość nieruchomości w czasie jej posiadania. Ich wysokość ustala się na pod­stawie faktur VAT oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

Jednak w wielu przypadkach można odliczyć także inne koszty. Mówi o tym interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 czerwca 2018 r. (nr 0115-KDIT2-1.4011.137.2018.2.KK). Sprawa dotyczyła podatniczki, która w spadku po matce nabyła w 2015 r. jedną czwartą udziałów w domu z siedliskiem. W 2016 r. wnioskodawczyni spłaciła pozostałych spadkobierców została właścicielką całej nieruchomości. Sprzedała ją w 2018 r. Wystąpiła z wnioskiem o interpretację, by potwierdzić, które wydatki może odliczyć.

Dyrektor KIS zgodził się, że kosztem odpłatnego zbycia mogą być wydatki związane z pośrednictwem agencji nieruchomości w sprzedaży. Wnioskodawczyni wydała na ten cel 3 tys. zł i może odliczyć tę kwotę od ceny sprzedaży.
Kosztem uzyskania przychodu w części dotyczącej 1/4 udziału będzie wyłącznie opłacony podatek od spadków i darowizn. Natomiast w pozostałej części kosztem będzie udokumentowana kwota spłaty na rzecz pozostałych spadkobierców, związana z nabyciem od nich udziałów w nieruchomości.

Kobieta zapytała też, czy może odliczyć nakłady poniesione na nieruchomość. Napisała, że jeszcze za życia matki poniosła wydatki na doprowadzenie wodociągu, co może udokumentować. Dyrektor KIS stwierdził, że tego wydatku nie można odliczyć, ponieważ ponoszone były za życia spadkodawcy, a zatem w czasie kiedy wnioskodawczyni nie była jeszcze właścicielem nieruchomości.

Podsumowując, podstawą obliczenia podatku jest dochód, stanowiący różnicę pomiędzy przychodem (tj. cena określona w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia, czyli koszt agencji nieruchomości), a kosztami uzyskania przychodu. Do kosztów tych zalicza się kwotę spłat na rzecz pozostałych spadkobierców i zapłacony podatek od spadków i darowizn. Tak obliczony dochód podlega opodatkowaniu 19 proc. PIT.

/źródło: rp.pl/